Make your own free website on Tripod.com

 


KONSEP

FIZIK

KEMAHIRAN

SAINTIFIK

AKTIVITI

SAINSTIFIK

MASA

(MINGGU)

1. JIRIM

1.1 Teori Kinetik Jirim

1.2 Tiga keadaan jirim.

1.3 Perubahan keadaan jirim

 • Menakrifkan jirim.
 • Membezakan pepejal, cecair dan gas.
 • Menakrif istilah-istilah perubahan keadaan jirim, peleburan, pembekuan, pendidihan, pengewapan, kondensasi, penyejatan.
 • Menjadualkan perbezaan ciri-ciri pepejal, cecair dan gas dari segi susunan molekul, jarak pemisahan molekul, daya antara molekul, gerakan molekul, bentuk, isipadu, kadar resapan, kadar pengembangan, kadar pengembangan, kadar mampatan dan ketumpatan.
 • Menerangkan makna setiap istilah di atas.

 

 

 

 

 

 

 

1

2. SIFAT   PEPEJAL.

2.1 Ketumpatan

2.2 Kekenyalan

2.3 Kekuatan

2.4 Ketegaran

 • Menakrifkan

2.1 - 2.5

 • Teknik menentukan ketumpatan pepejal, cecair dan gas.
 • Menerangkan kegunaan ketumpatan dalam kehidupan.
 • Menakrif Hukum Hooke.
 • Menyatakan faktor mempengaruhi regangan spring.
 • Menerangkan kegunaan kekenyalan dalam kehidupan.
 • Membeza antara kekuatan dan ketegaran.
 • Menerangkan punca kelemahan bahan dan kaedah untuk menghasilkan bahan yang kukuh.
 • AMALI menentukan ketumpatan pepejal, cecair dan gas.
 • Menyelesaikan masalah melibatkan ketumpatan.
 • AMALI mentahkik Hukum Hooke bagi spring.
 • Menyelesaikan masalah sistem spring dengan Hukum Hooke.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3. SIFAT CECAIR

3.1 Tegangan permukaan.

3.2 Lekitan dan lekatan.

3.3 Tekanan dalam cecair.

3.4 Prinsip Archimedes.

3.5 Prinsip Pascal.

 • Menakrif tegangan permukaan dan faktor yang mempengaruhinya.
 • Membeza antara lekitan dan lekatan.
 • Menerangkan peranan lekatan dan lekitan dalam fenomena tindakan kapilari, pembasahan, dan kesferaan bentuk cecair.
 • Menakrif tekanan dalam cecair.
 • Menerbitkan formula tekanan turus cecair.
 • Menakrif Prinsip Archimedes.
 • Menakrif Prinsip Pascal.
 • AMALI membuktikan kewujuan tegangan permukaan.
 • Demostrasi tindakan kapilari, pembasahan dan pembentukan sfera cecair.
 • Mengaplikasi P = r hg
 • AMALI mentahkik Prinsip Archimedes.
 • Mengaplikasi Prinsip Archimedes.
 • Menerangkan prinsip kendalian kapal selam dan kenderaan air dan julangan air
 • Demonstrasi Prinsip Pascal.
 • Aplikasi Prinsip Pascal dalam sistem hidraulik.

 

 

 

 

 

 

 

 

3