Make your own free website on Tripod.com

  TEORI KINETIK JIRIM 

  Teori kinetik jirim digunakan untuk menerangkan kelakuan dan gerak molekul-molekul pepejal, cecair dan gas.

  Berikut ialah andaian Teori Kinetik Jirim:-

 • Jirim terdiri daripada zarah halus, iaitu molekul.
 • Molekul adalah berbentuk sfera.
 • Jika suhu jirim bertambah, laju molekul bertambah.
 • Molekul-molekul saling bertindak antara satu sama lain.
 • Jarak pemisahan antara molekul besar, daya antara molekul kecil.
 • Gerakan molekul adalah rawak dengan halaju berlainan.
 • Perlanggaran antara molekul adalah secara kenyal.
 •